Εξωτερικές Εργασίες

 

Με την ανάληψη όλων των εξωτερικών εργασιών του γραφείου σας, από τους εξειδικευμένους λογιστές μας, μπορείτε να συνεχίσετε ανενόχλητοι την εργασία σας και να επικεντρωθείτε στην επιχείρηση σας.

Για τις εξωτερικές εργασίες σας ενδεικτικά μπορούμε να σας προσφέρουμε:

  • Μεταφορά των τιμολογίων και αποδείξεων από την επιχείρηση σας για την ενημέρωση των βιβλίων σας και επιστροφή τους μαζί με όλα τα απαραίτητα έγγραφα (περιοδικές δηλώσεις, εκτυπωμένα βιβλία κ.λπ.)
  • Την διεκπεραίωση κάθε είδους εργασίας σε δημόσιες υπηρεσίες και ασφαλιστικά ταμεία που σχετίζονται με τον λογαριασμό σας.
  • Έκδοση φορολογικών και ασφαλιστικών ενημεροτήτων
  • Διάθεση όλων των αποδείξεων πληρωμής και των δηλώσεων