Υπηρεσίες Κατοίκων Εξωτερικού

 
Με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013), η φορολογική κατοικία των φυσικών προσώπων προσδιορίζεται τόσο βάσει των οικονομικών όσο και βάσει των ζωτικών του συμφερόντων. Συνεπώς, η μετεγγραφή στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού έχει γίνει μία ιδιαίτερα πολύπλοκη διαδικασία που τις περισσότερες φορές απαιτεί τη λήψη συμβουλών από έμπειρα στελέχη της αγοράς.
 
Η Athens Financial Services P.C. με τη γνώση,την εγκυρότητα και την αξιοπιστία που διαθέτει,αναλαμβάνει μεμονωμένα φορολογικά θέματα και προσφέρει ολοκληρωμένα ετήσια πακέτα για κατοίκους εξωτερικού που έχουν οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα.
 
 Για όλους τους Κατοίκους Εξωτερικού αναλαμβάνουμε θέματα όπως:
  • Αλλαγή φορολογικής κατοικίας
  • Ορισμός Φορολογικού Εκπροσώπου
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Φόρο Ακίνητης Περιουσίας
  • Παρακολούθηση Εκκρεμών Υποθέσεων
  • Ενημέρωση για επίκαιρα θέματα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αν πρέπει να μεταφερθείτε στην ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού,πατήστε εδω.