Η εταιρεία μας έχει οργανώσει τμήμα Συμβουλευτικών Πληροφοριών σε όλη την Ελλάδα για την άμεση επίλυση ερωτημάτων που αφορούν:
 

Γενικά θέματα ΦΠΑ
Συμβουλές ιδιωτών για τα τρέχοντα φορολογικά γεγονότα
Ειδικό καθεστώς ΦΠΑ. (Ν. 2859/2000 άρθρο 39-47)
Τριγωνικές συναλλαγές ενδοκοινοτικές και τρίτων χωρών
Θέματα Κ.Φ.Α.Σ
Εργατικά
Φορολογία εισοδήματος
Λογιστικό σχέδιο – εγγραφές
Αξιολόγηση επιχείρησης

Η παροχή της συμβουλευτικής μπορεί να γίνει και στην έδρα σας. Συντάσσεται σύμβαση παροχής υπηρεσιών με ετήσια διάρκεια και έναντι αμοιβής, η οποία θα καθορίζεται αναλόγως των υπηρεσιών και θα εξασφαλίζει την ομαλή συνεργασία μας.