Η εταιρεία μας αναλαμβάνει μεταξύ άλλων:

• Συμβουλευτική υποστήριξη για την αξιοποίηση του εκάστοτε προγράμματος σύμφωνα με τις ανάγκες του ενδιαφερόμενου.
• Ενημέρωση των ενδιαφερόμενων σχετικά με τους στόχους και τους σκοπούς του εκάστοτε προγράμματος.
• Σύνταξη τεχνοοικονομική μελέτης και έλεγχο των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υποβολή του επενδυτικού σχεδίος.
• Υποστήριξη της επένδυσης σε όλα τα στάδια (υποβολή έως τελική εκταμίευση).
• Παρουσία κατά τους ελέγχους των διαχειριστικών φορέων.

Για να δείτε τα προγράμματα ΕΣΠΑ πατηστε εδώ.