Ωράριο

 
Από: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 18:00
Λοιπές ώρες: Κατόπιν ραντεβού

ΑΡΓΙΕΣ
 • 1η Ιανουαρίου
 • 2η Ιανουαρίου
 • 6η Ιανουαρίου – Θεοφάνεια.
 • Καθαρή Δευτέρα.
 • 25η Μαρτίου
 • Μεγάλη Παρασκευή
 • Δευτέρα του Πάσχα
 • 1η Μαϊου
 • 15η Αυγούστου
 • 28η Οκτωβρίου
 • 25η Δεκεμβρίου
 • 26η Δεκεμβρίου

ΘΕΡΙΝΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Τον Αύγουστο το προσωπικό της Athens Financial Services κάνει χρήση της θερινής άδειάς του.

Για τον ακριβή χρονικό προσδιορισμό αυτής της περιόδου, το πελατολόγιο ενημερώνεται γραπτά ένα μήνα πριν.