Κοινωνική Πολιτική Εταιρείας

 
Δεν θα μπορούσε από τη φιλοσοφία μας να απουσιάζει η κοινωνική ευαισθησία προς τον πολίτη.
Στα πλαίσια αυτά: 
  • Για κάθε άνεργο, άπορο, ή άτομο με αναπηρία, υπάρχει διαφορετική  αντιμετώπιση και διαφορετική τιμολογιακή πολιτική.
  • Δωρεάν Τήρηση Λογιστικών Βιβλίων:                                                                                                                                      Σε άτομα Α.Μ.Ε.Α., καθώς και σε αποφυλακισθέντα άτομα, που αποφάσισαν να ιδρύσουν την δική τους επιχείρηση, παρέχουμε δωρεάν τήρηση των λογιστικών βιβλίων της νεοσύστατης επιχείρησης τους, κατά τους πρώτους τρείς (3) μήνες λειτουργίας της (αφορά επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία).
  • Ανά περιόδους με τη στήριξη των πελατών μας οργανώνουμε εκστρατείες για τη συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης αλλά και χρηματικών ποσών τα οποία διατίθενται σε συλλόγους που έχουν έρθει σε επαφή μαζί μας και έχουν ζητήσει την βοήθεια μας.