Πως εκτυπώνω τις εισφορές από τον Ε.Φ.Κ.Α

 
Στο site του ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr, επιλέγουμε Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:


α

 
Επιλέγουμε "ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ":

 

β

 
και Είσοδος:

 

γ

 
Πιστοποίηση μέσω του Taxisnet:δ

 
Μεταφερόμαστε στο Taxisnet και συνδεόμαστε με τους κωδικούς Taxisnet:ε

 
Μετά την πιστοποίηση από το Taxisnet, εισάγουμε τον ΑΜΚΑ και το ΑΦΜ μας:

 

ζ

 
Εκτυπώνουμε το ειδοποιητήριο:

 

η

θ