Απαραίτητα δικαιολογητικά υποβολής φορολογικής δήλωσης 2015 (οικονομικό έτος 2016)

1. Βεβαίωση αποδοχών από την εργασία σας ή από το ΙΚΑ για αυτοαπασχολούμενους ή βεβαίωση εργασίμου ή για συνταξιούχους την τρίμηνη ενημέρωση. (ΑΜ.ΔΙΑΣ, ΑΜΚΑ, Μητρώο Ασφαλισμένου).
2. Κλειδάριθμος ,κωδικοί Τaxisnet & Α.Μ.Κ.Α.
3. Αποδείξεις ενοικίου α. κύριας κατοικίας β. παιδιών που σπουδάζουν SOS ( τ.μ. -ΑΦΜ εκμισθωτή και αριθμός παροχής ρεύματος του ακινήτου).
4. Αποδείξεις από δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων ή κατ’ οίκον μαθημάτων ή οικιακών βοηθών.
5. Αποδείξεις Ιατρικής - Φαρμακευτικής – Νοσοκομειακής περίθαλψης.
6. Αποδείξεις διπλότυπες ή βεβαιώσεις δωρεάς ως προς το Δημόσιο τους ΟΤΑ και λοιπούς φορείς Δημοσίου.
7. Βεβαιώσεις Δανείων στεγαστικών και καταναλωτικών ,πιστωτικών καρτών, τόκων καταθέσεων από τράπεζα εσωτερικού και εξωτερικού, μερισμάτων & αγροτικών ενισχύσεων.
8. Βεβαίωση επιδομάτων ΟΑΕΔ – ΟΓΑ – ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ.
9. Αποδείξεις για ενοίκια που εισπράχθηκαν από ακίνητα ( αναγραφή ΑΦΜ & όνο/νυμο του μισθωτή, αριθμός ηλεκτρ. μισθωτηρίου & αριθμός παροχής ρεύματος του ακινήτου).
9α.Τα ανείσπρακτα ενοίκια δηλώνονται, εφόσον ως την υποβολή της δήλωσης έχει εκδοθεί σε βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης του μισθίου ή δικαστική απόδοση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.
10. Αριθμός παιδιών ( ΑΦΜ εάν υπάρχει -ΑΜΚΑ και όνομα) καθώς και βεβαιώσεις σπουδών ή στρατού ή ΟΑΕΔ και αριθμός προστατευόμενων μελών (ΑΦΜ – ΑΜΚΑ) με βεβαίωση αναπηρίας.
11. Αριθμός αυτοκινήτων το 1ο έτος και αριθμός κυκλοφορίας .Ποιός είναι ο δικαιούχος.
12. Βεβαίωση νομιμοποίησης ημιυπαίθριων χώρων.
13. Βεβαίωση από ΚΕΠΑ σε περίπτωση αναπηρίας άνω του 67%.
14. Αριθμός λογαριασμού τραπέζης IBAN.
15.Βεβαίωση για την αγορά/πώληση επιχειρήσεων, εταιρικών μεριδίων και χρεογράφων γενικά - για την αγορά/πώληση ή χρονομεριστική μίσθωση ακινήτων ή ανέγερση οικοδομών ή αυτοκινήτων/μοτοσυκλετών ή κατασκευή δεξαμενής κολύμβησης - χορήγηση δανείων προς οποιονδήποτε και δωρεές, γονικές παροχές ή χορηγίες χρηματικών ποσών άνω των 300 ευρώ (εκτός από το Δημόσιο), καθώς και αγορά και πώληση μετοχών. Απαραίτητο το ΑΦΜ του αντισυμβαλλόμενου