Πότε βγαίνω στη σύνταξη;

Οι γενικές κατηγορίες συνταξιοδότησης είναι:

Ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που υπήχθησαν στην ασφάλισή του για πρώτη φορά πριν από την 1-1-1993

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ
(Γενικές κατηγορίες (Ν. 1902/90, Ν. 3655/2008,Ν.3863/10,αρθ.10 παρ..11-εγκ.57/10).)

 • Συνταξιοδότηση με 4.500 ημέρες ασφάλισης
 • Συνταξιοδότηση με τις Διατάξεις της 35/ετίας
 • Συνταξιοδότηση με τις Διατάξεις της 35/ετίας (ΒΑΡΕΑ)
 • Συνταξιοδότηση με 10.000 Ημέρες Ασφάλισης
 • Συνταξιοδότηση με τα ΒΑΡΕΑ
 • Συνταξιοδότηση με 11.100 Ημέρες Ασφάλισης
 • Συνταξιοδότηση Μητέρων και Χήρων Πατέρων με ανήλικα παιδιά
 • Συνταξιοδότηση Μητέρων και Πατέρων με ανάπηρα τέκνα και Σύζυγοι Αναπήρων

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ
(Ν. 1902/90, άρθρο 27, Ν.3863/10,αρθρο 10 παρ.13 εγκ. 57/10).

 • Συνταξιοδότηση με 4.500 ημέρες
 • Συνταξιοδότηση με 10.000 ημέρες

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

 • Οικοδόμοι
 • Προσωπικό Ο.Τ.Α.
 • Τυφλοί
 • Παραπληγικοί-τετραπληγικοί
 • Πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία
 • Νεφροπαθείς
 • Πάσχοντες από αιμορροφιλία τύπου Α ή Β - Υποβληθέντες σε μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων
 • Υποβληθέντες σε μεταμόσχευση μυελού των οστών/πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκας που επιφέρει παραπληγία-τετραπληγία/ακρωτηριασμένοι στα δύο άνω ή κάτω άκρα ή στο ένα άνω και ένα κάτω άκρο
 • Εργαζόμενοι σε υπόγειες στοές μεταλλείων-λιγνιτωρυχείων
 • Ασφαλισμένοι νέων ασφαλιστικών περιοχών & επαγγελματικών κατηγοριών
 • Κατ' οίκον του εργοδότη απασχολούμενα πρόσωπα
 • Αλλες ειδικότητες
  • Δεύτερη Σύνταξη Γήρατος
  • Μετατροπή Σύνταξης

Ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που υπήχθησαν στην ασφάλισή του για πρώτη φορά από 1.1.1993

 • Πλήρη Σύνταξη
 • Μειωμένη Σύνταξη
 • Ειδικά Επιδόματα

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

 

Καλέστε μας ή συμπληρώστε τα στοιχεία σας εδώ για περισσότερες πληροφορίες.