Πίνακας Φορολογικών Προστίμων

ΠΑΡΑΒΑΣΗ

ΠΡΟΣΤΙΜΟ

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΗΛΩΣΗ Ε1

100€

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΗΛΩΣΗ Ε9

100€*(50€ ΜΕΧΡΙ 30/11/16 ΑΡΘ.51 Ν.4389/2016)

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΗΛΩΣΗ Ε3-Ν

(ΜΗΔΕΝΙΚΟ-ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ)

100€

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΗΛΩΣΗ Ε3-Ν

(ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ) ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

250€

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΗΛΩΣΗ Ε3-Ν

(ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ) ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

500€

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΠΑ

ΜΕ ΕΜΡΟΘΕΣΜΗ ΑΡΧΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

(ΜΗΔΕΝΙΚΟ-ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ)

0€

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΠΑ

ΜΕ/ΧΩΡΙΣ ΕΜΡΟΘΕΣΜΗ ΑΡΧΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

(ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ)ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

250€

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΠΑ

ΜΕ/ΧΩΡΙΣ ΕΜΡΟΘΕΣΜΗ ΑΡΧΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

(ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ) ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

500€

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Η.Μ.

ΕΑΝ Η ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΔΙΑΠΡΑΧΘΗΚΕ:

 01/01/2007-31/05/2010

ΓΙΑ ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣ:

293€(περιορισμός/συμβιβασμός)

ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ:

586€(περιορισμός/συμβιβασμός)

ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ:

880€(περιορισμός/συμβιβασμός)

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Η.Μ.

ΕΑΝ Η ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΔΙΑΠΡΑΧΘΗΚΕ:

 01/06/2010-31/12/2013

ΓΙΑ ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣ:

300€(100€περιορισμός/συμβιβασμός)

ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ:

600€(200€περιορισμός/συμβιβασμός)

ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ:

900€(300€περιορισμός/συμβιβασμός)

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Η.Μ.

ΕΑΝ Η ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΔΙΑΠΡΑΧΘΗΚΕ:

 01/01/2014-31/12/2014

ΓΙΑ ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣ:

300€(δεν υπάρχει συμβιβασμός)

ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ:

600€(δεν υπάρχει συμβιβασμός)

ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ:

900€(δεν υπάρχει συμβιβασμός)

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Η.Μ.

ΕΑΝ Η ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΔΙΑΠΡΑΧΘΗΚΕ:

 01/01/2015-16/10/2015

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (ανεξαιρέτως κατηγορίας βιβλίων):

100€

(Βάσει της αποφ. της Δ.Ε.Δ. Θεσ/νίκης με αρ. 1077/22-09-2016)

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Η.Μ.

ΕΑΝ Η ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΔΙΑΠΡΑΧΘΗΚΕ:

 17/10/2015-31/12/2015

ΓΙΑ ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣ:

300€(δεν υπάρχει συμβιβασμός)

ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ:

600€(δεν υπάρχει συμβιβασμός)

ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ:

900€(δεν υπάρχει συμβιβασμός)

(Βάσει της αποφ. της Δ.Ε.Δ. Θεσ/νίκης με αρ. 1077/22-09-2016)

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Η.Μ.

ΕΑΝ Η ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΔΙΑΠΡΑΧΘΗΚΕ:

 01/01/2016 και έπειτα

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (ανεξαιρέτως κατηγορίας βιβλίων):

100€

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ/ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΜΥΦ

100€

ΤΗΡΗΣΗ ΜΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΛΟΓ.ΑΡΧΕΙΟΥ Η΄ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

2.500€

ΕΑΝ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η΄ ΕΚΔΟΣΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΜΙΑ ΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01/01/2014

2.500€

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΓΙΑ ΦΟΡΟ:

- ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

-ΕΝΦΙΑ

-ΕΦΑ

-ΦΟΡΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

-ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ,

-ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥΣ

-ΤΕΛΗ

-ΦΟΡΟΥ ΠΛΟΙΩΝ

ΓΙΑ ΠΟΣΟ >100.000€: ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 ΕΤΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗΣ

ΓΙΑ ΠΟΣΟ >150.000€:

ΜΕ ΠΟΙΝΗ ΚΑΘΕΙΡΞΗΣ

*(ΠΟΛ.1142/2016)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ (ΓΙΑ ΦΠΑ)

ΓΙΑ ΠΟΣΟ >50.000€: ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 ΕΤΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗΣ

ΓΙΑ ΠΟΣΟ >100.000€:

ΜΕ ΠΟΙΝΗ ΚΑΘΕΙΡΞΗΣ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΛΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΓΙΑ ΦΠΑ)

ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΩΣ:

31/12/2013

ΒΑΣΕΙ Ν.2523/1997

(ποσό φόρου που αποκρύβεται*3)

ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ: 01/01/2014

ΒΑΣΕΙ Ν.4174/2013

(ποσό φόρου που αποκρύβεται *50%)

*Με το άρθρο 79 του πολυνομοσχεδίου 4472/2017 σύμφωνα με τις  μεταβατικές διατάξεις πλέον και για υποθέσεις πριν τις 01/01/2014 που δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση ελέγχου θα ισχύουν τα πρόστιμα του 4174/2013.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΛΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΓΙΑ ΠΟΣΟ >75.000€: ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1 ΕΤΟΣ ΦΥΛΑΚΙΣΗΣ

ΓΙΑ ΠΟΣΟ >200.000€:

ΕΩΣ ΔΕΚΑ ΕΤΗ ΚΑΘΕΙΡΞΗ

ΤΟΚΟΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ

ΕΤΗΣΙΩΣ 8,76%

ΜΗΝΙΑΙΩΣ 0,73%

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΣΕ ΝΕΟ ΕΛΕΓΧΟ ΕΝΤΟΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ

ΑΡΧΙΚΟ=100€

ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΟΡΑ:

ΑΡΧΙΚΟ *2=200€

ΤΡΙΤΗ ΦΟΡΑ:

ΑΡΧΙΚΟ *4=400€

 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Θ. ΧΡΗΣΤΟΣ
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ-ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΘΗΝΑ 19/10/2016

(*ενημερωμένο στις 08/08/2017)