Ποιες είναι οι συνέπειες απώλειας της ρύθμισης σύμφωνα με τον Ν.4346/2015


Η μη εμπρόθεσμη καταβολή δόσης, καθώς και η μη εξόφληση από τον οφειλέτη των νέων, μετά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του παρόντος νόμου, οφειλών του, εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους, έχει ως συνέπειες:
α) Την απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης,
β) την υποχρέωση άμεσης καταβολής του υπολοίπου της οφειλής, σύμφωνα με τα στοιχεία βεβαίωσης, συνυπολογιζομένων των προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής, τα οποία αναβιώνουν αναδρομικά και
γ) την άμεση επιδίωξη της είσπραξής της με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα.

23.11.2015
Καραμάνος Γ. Νικόλαος
Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός Α’ Τάξης

Καλέστε μας ή συμπληρώστε τα στοιχεία σας εδώ για περισσότερες πληροφορίες.