Πότε χάνεται η ρύθμιση σύμφωνα με τον Ν. 4346/2015 άρθρο 4

Η ρύθμιση σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του Ν. 4346/2015 και το άρθρο 4 απόλλυται <<χάνεται>> όταν ο φορολογούμενος δεν εξοφλεί τις νέες του οφειλές εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής του.
Το μέτρο αυτό θα λειτουργήσει ως έχει από 01/01/2018 καθώς ο νομοθέτης προβλέπει για τα έτη 2016 και 2017 τις εξής εξαιρέσεις:
•    Η ρύθμιση απόλλυται <<χάνεται>> όταν ο φορολογούμενος δεν εξοφλεί τις νέες του οφειλές εντός 30 ημερών από την λήξη της νόμιμης καταβολής έως 30.06.2016
•    Η ρύθμιση απόλλυται <<χάνεται>> όταν ο φορολογούμενος δεν εξοφλεί τις νέες του οφειλές εντός 15ημερών από την λήξη της νόμιμης καταβολής έως 31.12.2017
Επιπλέον σύμφωνα πάντα με το αρθρο 4 του Ν.4346/2015 η ρύθμιση απόλλυται σε περίπτωση καθυστέρησης εξόφλησης νέων οφειλών ,εάν δεν έχει παρέλθει εξάμηνο από την προηγούμενη καθυστέρηση εξόφλησης.
Τα παραπάνω τίθενται σε ισχύ για νέες μετά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του παρόντος νόμου οφειλές που η νόμιμη προθεσμία καταβολής τους λήγει μετά τις 15.12.2015.

23.11.2015
Καραμάνος Γ. Νικόλαος
Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός Α’ Τάξης

Καλέστε μας ή συμπληρώστε τα στοιχεία σας εδώ για περισσότερες πληροφορίες.