Διευθέτηση του χρόνου εργασίας, διαλείμματα, αργίες και προστασία από τις απολύσεις – Εφαρμοστική Εγκύκλιος

Εφαρμοστική Εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Διευθέτηση του χρόνου εργασίας, διαλείμματα, αργίες και προστασία από τις απολύσεις   Σε συνέχεια της ψήφισης του Ν. 4808/2021, εκδόθηκε την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου η εφαρμοστική εγκύκλιος για το νέο πλαίσιο που διέπει υπερωρίες, την διευθέτηση του χρόνου εργασίας, τα διαλείμματα, τις αργίες και την  προστασία από τις […]

Εργόσημο- Τροποποίηση του υπολογισμού του χρόνου ασφάλισης από 1.1.2020

Αν θα θέλαμε να δώσουμε κάποιον ορισμό στο εργόσημο, θα μπορούσαμε να πούμε πως αυτό αποτελεί μέσο πληρωμής και ασφάλισης για ομάδες εργαζομένων οι οποίες δεν απασχολούνται σε σταθερό εροδότη. Επισημαίνεται ότι τα εργόσημα μεταβιβάζονται ονομαστικά από τον εργοδότη στους εργαζόμενους, ως καταβολή για την αμοιβή της εργασίας και στη συνέχεια εξοφλούνται από τους προαναφερόμενους […]

Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών: Ασφαλιστικές Εισφορές βάση του νομοσχεδίου “Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά”

Τα παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (Π.Π.Υ.) είναι ένας τρόπος συναλλαγής μεταξύ προσώπων που έχουν προβεί σε έναρξη εργασιών στη Δ.Ο.Υ. για δραστηριότητα ή δραστηριότητες που ασκούν (ελεύθεροι επαγγελματίες) και προσώπων που δεν έχουν υποχρέωση απεικόνισης συναλλαγών στη Δ.Ο.Υ. (ιδιώτες) οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους ευκαιριακά-ως παρεπόμενη δραστηριότητα στους πρώτους. Βασική προϋπόθεση αποτελεί ότι το εισόδημα που αποκτούν από τις συναλλαγές αυτές […]